Obec Terchová nie je známa len jánošíkovskou legendou, ale aj netradičnou kalváriou so štylizovanými krížmi.

 

Kalvária je unikátna z toho dôvodu, že sa nej na rozdiel od ostatných nenájdete kaplnky, ale kríže položené na zemi a sochy. Sú postavené z kameňa a doplnené skleným detailom. Kameň ma lokálny pôvod, vyťažil v Terchovej pred viac ako sto rokmi.

Zámer postaviť krížovú cestu v Terchovej bol dlhodobý, obec je totiž významným pútnickým miestom. Nachádza sa v nej rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorý je najväčším chrámom na Slovensku. V obci sa navyše už desiatky rokov konajú Cyrilometodské dni. Potreba postaviť krížovú cestu teda bola jasná.

kostol

Autorom tejto kalvárie je akademický sochár a rodák z Terchovej Milan Opalka. Bol prvým porevolučným starostom Terchovej, zaslúžil sa aj o vznik Cyrilometodských dní v roku 1990, novín Terchová a ďalších významných podujatí. Podieľal sa tak na umeleckom a duchovnom rozvoji Terchovej.

 

Krížová cesta na vrch Oravcové

kalvaria kriz terchova mZačiatok krížovej cesty je nad Ďurkovým lazom, ktorý sa nachádza pri Roľníckom družstve Terchová a pokračuje na vrch Oravcové. Jednotlivé zastavenia sú zhmotnené v tvare kríža, ktorý je vždy v polohe, ktorá symbolizuje obsah zastavenia. Na mieste niektorých zastavení je namiesto kríža socha.

Zaujímavosťou sú detaily na jednotlivých zastaveniach – na troch krížoch položených na zemi sú červené škvrny symbolizujúce zranenia pri pádoch Ježiša, na štvrtom kríži je viditeľné srdce odkazujúce na stretnutie Ježiša s matkou, na deviatom je do kríža pribitý klinec, na dvanástom je kríž postavený, na trinástom je na kríži pripevnená koruna. Na poslednom štrnástom zastavení nie je kríž, ale kameň, ktorým bol zavalený Ježišov hrob.
Na vrchu Oravcové sa nachádza kamenný oltár.

Krížová cesta bola vysvätená 3. júla 2006 počas sedemnásteho ročníka Cyrilometodských dní. Pobožnosť na nej sa prvýkrát konala 15. septembra 2006 na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Po nej sa potom premietal dokument o stavbe tejto krížovej cesty s názvom Kamenné pastorále, ktorého autorom je Milan Kosec.

kalvaria kriz terchova1

Vyvrcholením Cyrilometodských dní v súčasnosti býva procesia veriacich idúca od Kostola sv. Cyrila a Metoda po krížovej ceste na vrch Oravcové, kde sa slúži sv. omša.

 

Ku krížovej ceste sa dostanete z obce žltou turistickou značkou. 

 

ZDIEĽAJTE NÁS