Malá Fatra sa nachádza v severozápadnej časti Slovenska v Žilinskom kraji. Pre jej územie, ktoré sa zaraďuje do chladnej horskej oblasti, je typická výrazná geografická výšková stupňovitosť. Do studenej až veľmi studenej oblasti sa začleňujú jej najvyššie položené miesta. Turistom odporúčame sledovať počasie vopred a podľa možnosti aj priebežne. Tomu je samozrejme potrebné prispôsobiť oblečenie a výstroj.

Počasie Terchová

Počasie Chleb

 

Veľký Rozsutec

 
ZDIEĽAJTE NÁS