Na pravom brehu rieky Váh oproti hradu Strečno sa vyníma menej známy, no stále pozoruhodný Starhrad.

Kultúrnou pamiatkou sa stal v roku 2017, keď si úrady všimli, že medzi zapísanými pamiatkami chýba. Dnes je z neho zrúcanina, ktorá sa každý rok viac zvetráva. Na hrade v súčasnosti neprebiehajú žiadne opravy – snaha o ne síce je, ale záujemcom o rekonštruciu stále v ceste stoja prekážky.

Starhrad patril do sústavy hradných opevnení na strednom Považí, jeho úlohou bolo chrániť severozápadnú hranicu Rakúsko-Uhorska. Prvá zmienka o ňom pochádza z polovice 13. storočia za vlády Belu IV – zaraďuje sa tak medzi najstaršie hrady na Považí. V období, kedy patril rodu Balašovcom sa v dokumentoch spomína pod názvom hrad Varín. Názov Starhrad získal po dostavbe hradu Strečno, ktorý sa stal novým strážnym hradom Strečnianskeho priesmyku. Posledným vládnucim rodom Starhradu boli Pongrácovci. Hrad si ponechali aj počas 17. storočia hoci už obývali aj neďaleké kaštiele. Ich posledné vojenské hliadky opustili miesto v 18. storočí, po ich odchode hrad pustol.

Pôvodný vzhľad hradu

Hrad pozostával z dvoch častí – Dolného a Horného hradu. Súčasťou Dolného hradu bol vodný mlyn, maštale a dve bašty prepojené tzv. Cigánskou baštou. Horný hrad tvorila hradná veža so štyrmi poschodiami. Za vlády rodu Pongrácovcov sa pozmenil vzhľad hradu – pribudol neskorogotický poschodový palác v hornej časti hradu, v predhradí pribudli hospodárske budovy a priestory pre vojenskú posádku.

Súčasnosť

Zachovali sa niektoré časti hradu – hradná veža, múry, vstupy a otvory okien. Z hradu je nádherný výhľad na okolie, a to na Domašínsky meander Váhu a na Krivánsku časť Malej Fatry.

stary hrad mala fatra vah

Ako sa k nemu dostať

Hrad nájdete na trase označenej červenou turistickou značkou vedúcou cez celý hrebeň Malej Fatry. Najrýchlejšie sa k nemu dostanete z obce Nezbudská Lúčka, z ktorej vedie približne 4-kilometrová cesta cez Hradskú dolinu pozdĺž Váh. Cestu k Starhradu môžete začať už od hradu Strečno a po návšteve hradu pokračovať až k Chate pod Suchým po vrcholom Suchý.

ZDIEĽAJTE NÁS