zastavky 3

V priebehu uplynulých mesiacov zrealizovala obec Terchová projekt ochrany vtákov nalietavajúcich do sklenených výplní autobusových zastávok. Využila pri tom inovatívne riešenie, ktoré skĺbi hlavnú ideou s cestovným ruchom a terchovskou muzikou, ktorá je zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.

Grafický koncept zastávok obsahuje prehľadný informačný systém, ktorý turistu oboznámi, kde momentálne trávi čas, kde sú najbližšie zariadenia služieb, respektíve ako sa k nim dostať. Nechýba ani známa kombinácia kresby terchovskej muziky s logom UNESCO.

Špecialitou je fakt, že si záujemcovia môžu prostredníctvom QR kódu nainštalovať do svojho mobilného telefónu noty s textom terchovskej piesne, ktorá bezprostredne súvisí s konkrétnym miestom. Voľné chvíle pred príchodom autobusu si tak môžete spestriť spevom. Po zavedení najnovšej aplikácie (3D projekcia) do mobilu cez QR kód si bude môcť čakajúci dokonca zaspievať aj so „živou“ (3D) terchovskou muzikou! Všetky uvedené obsahové aspekty budú v dohľadnom čase nainštalované aj do klasických drevených zastávok.

V tomto špecifickom projekte sa tak prepájajú moderné technológie, ekologický rozmer, propagáciu obce, turisticky informačný servis, terchovskú muziku a spev s UNESCOM.

S nápadom využiť terchovskú muziku a piesne z lokality, kde sa nachádza zastávka, prišiel Peter Cabadaj, notové zápisy poskytol Vladimír Moravčík. Autorom celkového grafického riešenia a technickým realizátorom projektu je Ján Novosedliak – okrem iného tiež dlhoročný výtvarník medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni.

ZDIEĽAJTE NÁS