vratna dolina

Nad mestom Terchová sa týči krásny národný park Malá Fatra. Je jedným z najkrajších národných parkov na Slovensku. Môžeme tu na skutočne malom území vidieť to najkrajšie, čo Slovensko ponúka. Vrátna dolina je jedným z troch miest, ktorými disponuje národný park Malá Fatra.

Nové mapovanie krás Malej Fatry nielen na papieri

Kartografický tím z bývalého Vojenského kartografického ústavu v Harmanci, ktorý už pôsobí v Kynceľovej pri Banskej Bystrici, pripravuje nové vydanie mapy Malej Fatry - Vrátnej. Tentoraz nielen na papieri, ale aj prostredníctvom aplikácie s rozšírenou realitou, budete môcť nazrieť ponad hory Malej Fatry. Turistická a cyklistická mapa VKÚ TM 110 – Malá Fatra – Vrátna vychádza v klasickom mierke 1 : 50 000. Nachádzajú sa v nej označené všetky dôležité body, vrstevnice, turistické trasy a cyklotrasy s rôznymi ďalšími údajmi. Mapa má svoje tradičné precízne tieňovanie, ktoré je vykonávané ručne. Ide o ôsmu aktualizáciu mapy.

Rozšírená realita nad papierovou mapou

Nad touto mapou bude fungovať aj nová mobilná aplikácia CBS Map Explorer. Tá na displeji smartfónu nad rozprestretou mapou zobrazí informácie o konkrétnych miestach, na ktoré užívateľ namieri, a povie mu, čím sú tieto lokality zaujímavé.

map explorer

Hovorí riaditeľ vydavateľstva VKÚ Harmanec, Milan Paprčka: „Papierová mapa má oproti online mapám v mobile nesporné výhody pre lepšie plánovanie výletu. Predsa len rozprestretá na stole je oveľa väčšia, ako displej mobilu. Aby toto plánovanie bolo ešte lepšie, vyvinuli sme novú mobilnú aplikáciu CBS Map Explorer, ktorá zobrazuje rozšírenú virtuálnu realitu nad papierovou mapou. Mapa vám teda povie kde to je a Map Explorer prezradí, že čo to je.“

Redakčná práca priamo v regióne

Pre úspech projektu je nevyhnutná aj práca v teréne priamo v regióne. Podrobnosti o zmenách pomáha zisťovať regionálny projektový manažér, Gabriela Hrdá.: "S očakávaním sa púšťam do aktualizácie mapy ďalšieho jedinečného regiónu. Malá Fatra Vrátna, ktorá je mimoriadne obľúbenou lokalitou nielen pre svoju bohatú a zachovanú prírodu, ale aj zaujímavé miesta a históriu. Verím, že aktualizácia samotnej mapy a prezentácia jej tradičných aj nových zaujímavých miest, spolu s možnosťou využitia novej aplikácie Map Explorer, budú pre užívateľov našej mapy prospešné a usmernia ich aj na nové miesta Malej Fatry," dodáva Gabriela.

Foto: VKÚ Harmanec

ZDIEĽAJTE NÁS