jar na horach

Každoročná sezónna uzávera turistických chodníkov prebieha v čase od 1. marca do 15. júna. Prosíme návštevníkov aby akceptovali tieto uzávery, keďže môžu absolvovať aj iné trasy, na ktoré sa počas jari nevzťahuje sezónna uzávera.

Z dôvodu ochrany prírody sa v zmysle Návštevného poriadku NP Malá Fatra uzatvárajú tri chodníky:

  • Medziholie – Veľký Rozsutec – Medzirozsutce ( cervena turisticka znacka červená turistická značka)
  • Obšívanka – Malé nocľahy (modrá turistická značka)
  • Vendovka – Malý Kriváň (modrá turistická značka)

Uzávera platí tiež na trase:  TZT Tiesňavy- Boboty- sedlo Podžiar obmedzenie potrvá do 15 augusta z dôvodu hniezdenia chráneného živočícha. Odporúčame naplánovať si inú trasu.

Jánošíkove diery sú priechodné bez obmedzení.

obsivana terchova

Dôvodom jarnej uzávery je v prvom rade ochrana živočíchov, ktoré majú v Malej Fatre svoj domov. Jar je najcitlivejšie obdobie v roku pre výchovu a vyvádzanie mláďat rôznych druhov vtákov i cicavcov. Pre tieto druhy je dôležité, aby aspoň pár mesiacov v roku mali zabezpečený pokoj od ľudskej prítomnosti.

Uzavreté úseky chodníkov na Veľký Rozsutec a do Obšívanky sú súčasťou Národných prírodných rezervácií Rozsutec a Tiesňavy, kde sa nerealizuje hospodárska činnosť. Rezervácie predstavujú v atakovanom území národného parku ostrovy divočiny a nedotknutej prírody. Dôvodom uzávery úseku modrého chodníka v časti Vendovka – Malý Kriváň, ktorý prechádza územím nad hornou hranicou lesa, je ochrana kurovitých vtákov.

Uzávery slúžia v neposlednom rade aj na ochranu a regeneráciu pôdneho krytu, ktorý je bezprostredne po zimnom období náchylnejší na eróziu.

Turisti majú celoročne k dispozícii v národnom parku viac ako 150 km značených turistických chodníkov rôznej obtiažnosti, takže veríme, že toto obmedzenie prínosné pre prírodu Malej Fatry budú akceptovať a rešpektovať.

Pri návšteve územia sledujte aj stránky Horskej záchrannej služby, ktorá zverejňuje výstrahy pre Malú Fatru z pohľadu bezpečnosti.

text: Správa NP Malá Fatra

ZDIEĽAJTE NÁS