preteky gazdovskych koni terchova mTradičné preteky gazdovských koní sa tento rok uskutočnia 22. februára 2020 od 10:00 hod. pod Sochou Juraja Jánošíka v Terchovej.

Pozrite si aké sú podmienky účasti a disciplíny, ktoré čakajú na furmanov a ich záprahy na Pretekoch gazdovských koní, ktoré sa v Terchovej uskutočnia už 22. februára 2020. Stretneme sa tradične o 10:00 hod pod sochou Juraja Jánošika.

Tešíme sa na vás!


Podmienky účasti na pretekoch:

 • Pretekov sa môže zúčastniť každý kto má koňa, hnojové drevené sane alebo podobné drevené sane a chomútový postroj na koňa
 • Pretekár pri štarte musí mať na hlave klobúk, pri jeho strate sa platí trestnými bodmi
 • Pretekár musí absolvovať prvé tri súťažné disciplíny
 • Každý pretekár musí priniesť potvrdenie veterinára o zdravotnom stave koňa, aktuálne pre r. 2020
 • Pretekár, ktorý je oblečený v kroji zo svojho kraja, získa odmenu 10,- €
 • Pretekár musí mať zaplatený poplatok – štartovné 10,- €
 • Pretekár sa musí prezentovať na mieste konania podujatia 22.2.2020 do 9.00 hod., kde sa môže prihlásiť aj na 4. disciplínu – silák Terchovej, ktorá je dobrovoľná.

Uzávierka prihlášok: do 17.02.2020

Preteky sa uskutočnia v Terchovej pod sochou Juraja Jánošíka

Zahájenie pretekov: 22.2.2020 o 10.00 hod.

Každý pretekár a jeho pomocník má o občerstvenie postarané.

Ceny za celkové umiestnenie:

 • miesto 400,00 €
 • miesto 200,00 €
 • miesto 100,00 €
 • miesto 70,00 €
 • miesto 35,00 €
 • vecná cena - vyhodnotenie najkrajšieho postroja – porota menovaná starostom
 • vecná cena - zlosovaná divácka anketa o najkrajšieho koňa