preteky gazdovskych koni terchova 2019 v

Tradičné preteky gazdovských koní sa tento rok uskutočnia 2. marca 2019 od 10:00 hod. pod Sochou Juraja Jánošíka v Terchovej. Ich konanie je však závislé na vhodných snehových podmienkach.