janosikove dni terchova 2019 v

Jánošíkove slávnosti poznajú priaznivci tradícií a folklóru až za hranicami nášho chotára. V roku 2020 sa v Terchovej uskutoční už 58. ročník medzinárodného folklórneho festivalu (29. júl – 2. august 2020), ktorého sa každoročne zúčastňujú umelci zo Slovenska i zo zahraničia. Koncerty sa konajú vo veľkom amfiteátri Nad Bôrami a ďalšie programy najrozličnejších žánrov na menších pódiách.

Festival je spojený s prezentáciou ľudového umenia v podobe vernisáží výtvarných diel či fotografií. Súčasťou festivalu je i svätá omša vo veľkom terchovskom kostole, vozový sprievod furmanov a muzík, ľudové veselice, kolotoče, stánky a rôzne púťové atrakcie.

Východiskovým dramaturgickým, respektíve ideovým bodom pripravovaného 58. ročníka Jánošíkových dní bude kľúčové slovo OTCOVIZEŇ – s podtitulom 440 rokov od prvej písomnej zmienky o Terchovej. Kľúčové slovo Otcovizeň bude ako východiskový bod (leitmotív) kreatívnym spôsobom premietnuté do dramaturgického konceptu a obsahovej štruktúry 58. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej. Zásadne ovplyvní programové celky nielen v amfiteátri Nad bôrami, ale i na ďalších piatich javiskách (vrátane bohatého sprievodného programu).

Terchovské jubileá v roku 2020 (výber)

 • Milan Šaradin (110. výročie narodenia fotografa, ktorý dokumentoval aj terchovský folklór)
 • Vincent Rybár (105. výročie narodenia predníka terchovskej muziky)
 • Viliam Meško (80. výročie narodenia všestranného folkloristu a umelca)
 • Vladimír Maruna (80. výročie narodenia spoluzakladateľa Jánošíkových dní)
 • Miro Križo (50. výročie úmrtia spoluzakladateľa Jánošíkových dní a tvorcu myšlienky konského vozového sprievodu – erbového festivalového programu)
 • 40. výročie vzniku Dedinskej folklórne skupiny pri Miestnom kultúrnom stredisku v Terchovej

Jubileá slovenských osobností, ktoré sú významne spojené s Terchovou, respektíve propagáciou folklóru, tradícií a zvykoslovia Jánošíkovho kraja (výber):

 • Paľo Bielik (110. výročie narodenia – filmový režisér, scenárista a herec)
 • Zdeno Horecký (90. výročie narodenia – výtvarník)
 • Svetozár Stračina (nedožité 80. výročie narodenia – hudobný skladateľ, folklorista)
 • Pavol Tonkovič (40. výročie úmrtia – hudobný skladateľ, folklorista, pedagóg)
 • 55. výročie vzniku Folklórneho súboru Rozsutec zo Žiliny, ktorý založil terchovský rodák, muzikant a choreograf Miroslav Vallo. Rozsutec bol v minulosti dlhodobo pravidelným účastníkom Jánošíkových dní a významne prispel k domácej i medzinárodnej propagácii ľudovej kultúry a folklóru Terchovej.


Zdroj: Obec Terchová