doprava janosikove dni v

Počas Jánošíkových dní, presnejšie od 3. do 5. 8. 2018, bude na ceste č. II/583 v obci Terchová:

v piatok 3. 8. v čase od 16.00 h do 21.00 h
v sobotu 4. 8. v čase od 10.00 h do 21.00 h
v nedeľu 5. 8. v čase od 9.00 h do 17.00 h

Úplná uzávierka dopravy!

Uzávierka dopravy nebude platiť pre účastníkov festivalu, linkové autobusy SAD, vozidlá zásobovania a vozidlá s právom prednostnej jazdy. Tranzitujúci majú možnosť obchádzky, ktorá bude vyznačená dopravnými značkami. Na parkovanie vozidiel účastníkov festivalu budú vyčlenené krajnice miestnych komunikácií v obci a označené verejné priestranstvá. Plynulosť dopravy bude na exponovaných miestach v obci zabezpečená aj prostredníctvom svetelného signalizačného zariadenia a organizátormi podujatia.